Tjänster

Tjänster inom nätverksadministration

Jag erbjuder alla typer av tjänster inom nätverksteknik. Jag kan till exempel sköta den dagliga driften av ert datanät arbetsplatsen. Som erfaren nätverkstekniker kan jag ta hand om både lokala nätverk på en arbetsplats eller betydligt större nätverk där datorer finns utplacerade på olika orter. Jag kan även hjälpa er med globala nätverk. Hör av er till mig om ni har några frågor kring nätverkstekniska tjänster.

Behöver ni hjälp med felsökning i era datanät? Jag kan hjälpa er med det så väl som felsökning när det gäller internetanslutning och epost-system. Ofta är felsökning mer avancerat än många tror. Det kan krävas komplexa rutiner för att säkerställa var ett fel har uppstått och hur det ska åtgärdas. Jag erbjuder också tjänster inom service och support för nätverksanvändarna.

Som nätverkstekniker har jag lång erfarenhet av att hjälpa kunder att installera hårdvara och mjukvara. Ofta behöver båda hårdvara och mjukvara anpassas till den aktuella systemmiljön för att de ska fungera så bra som möjligt. Det går ofta att optimera både hårdvara och mjukvara för att få upp prestandan på högsta möjliga nivå. Kan jag hjälpa er med den typen av konfigureringar. Dessutom kan jag ge er råd kring anpassning av program och datorer till ett nätverk. Behöver ni utöka er säkerhet kan jag hjälpa er att installera brandväggar. Jag tar även på mig programmeringsjobb. Jag har flera års erfarenhet av arbete som systemutvecklare och behärskar programmeringsspråk som C#, Java och JQuery. Jag kan också hjälpa er med webbprogrammering, särskilt om era miljöer är uppbyggda med hjälp av PHP och MySQL.

Jag hjälper dagligen kunder med vidareutveckling och förbättring av nätverk. Självklart samarbetar jag med era systemutvecklare och datasäkerhetsansvariga. Jag har vana av att jobba i både Linux/Unix och Windows-miljö.

Tjänster inom serveradministration

Inom serveradministration erbjuder jag tjänster som rör drift och underhåll av era servrar. Det kan handla om installation, underhåll och support. Jag hjälper er att se till att era servrar fungerar smidigt. Genom planerat underhåll kan man undvika driftstopp och se till att servern är säker. Jag kan också hjälpa er med att se till att ni får ordning på er regelbundna säkerhetskopiering av era servrar.

Dessutom går jag in och leder projekt inom området och kan också genomföra utbildningar inom serverteknik. Behöver ni hjälp med felsökning eller rådgivning kring olika serverrelaterade problem så är jag rätt person att kontakta. Jag kan också hjälpa er med att upprätthålla serverns prestanda, konfigurera nya program och uppdateringar, integrera ny teknik med mera.

Serveradministration blir allt mer komplext i och med att många företag blir mer och mer beroende av sina servrar. För många av dagens moderna företag är serverdriften något av det mest kritiska för att verksamheten inte ska stanna av. På servrarna finns ofta den information och det data som företaget behöver för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Det är därför av yttersta vikt att ta hand om de servrar man är beroende av.